თბილისი, საქართველო

ახალი ამბები

გიორგი კეკელიძე გაუძღვა პანელურ სესიებს უზბეკეთის 2023 წლის ენერგეტიკულ ფორუმზე, ჩამოაყალიბა სამუშაო ჯგუფები განახლებადი ენერგიის განვითარებისათვის

ინიციატივები განახლებადი ენერგიის განვითარებისა და ინდუსტრიაში თანამშრომლობის გასაძლიერებლად

უზბეკეთის 2023 წლის ენერგეტიკული ფორუმის მიმდინარეობისას, ინდუსტრიის ცნობილმა ექსპერტმა, გიორგი კეკელიძემ, Innovation Energy-ის დირექტორმა, რომელიც წარმოადგენს ევროპის განახლებადი ენერგიის ასოციაციას, European Association for Renewable Energy EUROSOLAR, გადამწყვეტი როლი შეასრულა, როგორც სამი პროდუქტიული პანელური სესიის მოდერატორმა. ამ სესიებში ყურადღება გამახვილდა უზბეკეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაში განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის დანერგვის მოწინავე მექანიზმებზე. პანელის თითოეული სესიის შედეგად, წარმატებით ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა სხვადასხვა წარმომავლობის მომხსენებლებისგან, რომელთა მიზანიც არის უზბეკეთში განახლებადი ენერგიის სექტორის ახალ სიმაღლეებზე აყვანა.


RENEWABLE ENERGY PANEL SESSION: Advanced Mechanisms for the Introduction of Renewable Energy and Energy Efficiency in The Energy Infrastructure of Uzbekistan

The first panel session delved into various crucial topics that underscored the importance of innovations and integration of green energy sources into the conventional energy system. The discussion also centered around the development of a green economy strategy for hydrogen energy in Uzbekistan. Prominent speakers including representatives from government institutions, international organizations, and leading industry players shared their insights, expertise, and visions for the future.

Speakers:

 • Abdulla Otaboev, Director, Energy Efficiency Department, Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan
 • Binu Parthan, Deputy Director, Country Engagement and Partnerships (CEP) Division, International Renewable Energy Agency (IRENA)
 • Sadoqat Siddiqova, Department of Development of Vocational Education, Ministry of Higher Education, Science, and Innovations of The Republic of Uzbekistan
 • Nahla Abid, Vice President, Sales & Strategy, Middle East and Caspian Sea Region, Bureau Veritas
 • Amit Beriya, Executive Director, Technical Services for Project Development, Acwa Power
 • Dias Kamaliyev, Masdar


CONTINUATION OF RENEWABLE ENERGY PANEL SESSION: Advanced Technological and Financial Mechanisms for Implementation in The Energy Infrastructure of Uzbekistan

Speakers:

 • Baris Arici, R&D Manager, Yeo Technology Energy & Industry
 • Rafal Kowalewski, Head of Service & Support, Photomate
 • Marina Kudriavtceva, Director General, PcVue CIS
 • Rishat Zabbarov, Head of Representative Office in Uzbekistan, Unigreen Energy
 • Viacheslav Grechko, Representative in Central Asia, DMCC


Panel Session: Advancing Energy Efficiency in Uzbekistan

The second panel session focused on key areas such as decentralization and expansion of the energy system, electrical network development, improvement of the retail electricity market, and the parallel liberalization of the power industry. Esteemed speakers, including representatives from national and regional electric grids, international companies, and industry leaders, shared their perspectives on these critical aspects to drive sustainable energy development in Uzbekistan.

Speakers:

 • Representative, National Electric Grids of Uzbekistan JSC
 • Representative, Regional Electric Grids of Uzbekistan JSC
 • Andrey Reznikov, Director for Middle East and North Africa, INGC LLC
 • German Teplovodskiy, Head of Representative Office, MWM Austria GmbH
 • Aleksey Koshelap, Head of Service Delivery in Central Asia, TerraLink
 • Denis Kuznetsov, Business Development Director, MIDDLE EAST POWER SOLUTIONS LLC


Formation of Working Groups: Each panel session served as a platform to foster collaboration and create working groups comprising experts, stakeholders, and industry professionals. These working groups will work collectively to address the specific goals and objectives related to the respective session topics. The formation of these groups signifies a significant step forward in the development and implementation of advanced mechanisms for renewable energy and energy efficiency in Uzbekistan.

Future Outlook: The success of the panel sessions and the formation of working groups at Uzbekistan Energy Forum 2023 have set a promising path for the renewable energy sector in Uzbekistan. The collaborations established during the event are expected to drive the adoption of innovative technologies, shape policy frameworks, and contribute to the country’s sustainable energy future. George Kekelidze and Innovation Energy remain committed to supporting the ongoing efforts and initiatives aimed at fostering renewable energy development in Uzbekistan.

Conclusion: George Kekelidze’s role as the moderator of the panel sessions at Uzbekistan Energy Forum 2023 brought together industry leaders, experts, and stakeholders to address crucial topics in renewable energy integration and energy efficiency. The establishment of working groups during the event signifies a collective commitment to advancing renewable energy in Uzbekistan. With the combined expertise and collaborative efforts, the country is poised to achieve significant progress in its sustainable energy journey.

კატეგორიები

უახლესი ამბები