თბილისი, საქართველო

ფინანსური სერვისები

ჩვენი მონდომებული ფინანსური გუნდი ეხმარება კლიენტებს მზის პროექტების ფინანსურ ასპექტებში გარკვევაში, მათ შორის, ბანკებთან მუშაობაში, დაფინანსების ვარიანტების უზრუნველყოფაში და CO2-ზე სპეციალურ ფასდაკლებებზე წვდომაში, რაც უზრუნველყოფს სუფთა ენერგიაზე შეუფერხებელ და ეკონომიურ გადასვლას.

Innovation Energy სთავაზობს ყოვლისმომცველ ფინანსურ მომსახურებას, რათა დაეხმაროს კლიენტებს განახლებადი ენერგიის პროექტებში. ჩვენ გვესმის მზის ენერგიის ინვესტიციების ფინანსური სირთულეები და მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ კლიენტებთან, მორგებული ფინანსური გადაწყვეტილებების შემუშავებისთვის. ჩვენი მომსახურება მოიცავს დახმარებას პროექტების დაფინანსებაში, მატერიალურ სტიმულირებასა და გრანტებზე წვდომას, საგადასახადო კრედიტებში გარკვევას და მწვანე დაფინანსების ვარიანტების შესწავლას. ჩვენ დავამყარეთ ურთიერთობა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, მათ შორის, ბანკებთან, რათა ხელი შევუწყოთ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას და უზრუნველვყოთ პროექტის შეუფერხებელი განხორციელება. ჩვენი ფინანსური ექსპერტიზისა და ინდუსტრიის ცოდნის წყალობით, ვეხმარებით კლიენტებს ფინანსური სტრატეგიების ოპტიმიზაციაში, ინვესტიციების მაქსიმალური ამოღებისა და ფინანსური ბარიერების გადალახვაში, განახლებად ენერგიაზე გადასვლის კვალდაკვალ.

სხვა სერვისები