ტექნოლოგიები

ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს წარმოვადგენთ შემდეგი კომპანიების მეშვეობით:

ECM Technologies

ECM ჯგუფი არის მსოფლიო ლიდერი გადაწყვეტილებებში და მომსახურებაში ინდუსტრიული თერმული დამუშავებისთვის, რომელიც ატარებს მაღალ ღირებულებებს.

KOMAIHALTEC Inc.

ფოლადის ხიდების, ფოლადის ჩარჩოებისა და ქარის ენერგიის გენერირების სისტემის პროექტირება და აგება