თბილისი, საქართველო

ახალი ამბები

International Innovative Technologies Wins UNDP Grant to Promote Solar Energy in Georgian Coastal Communities

Innovation Energy Brings Solar Power to Chicken Farm in Bolnisi

Tripartite Cooperation Agreement for Advancing Solar Education in Georgia

Uzbekistan’s Thriving Commitment to Alternative Energy Attracts Swiss Solar Innovator Meyer Burger

ქსელის აღრიცხვის ქართული სისტემა

ქართული ქსელის აღრიცხვის სისტემა წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას აძლევს, დააკავშირონ თავიანთი მზის ენერგეტიკული სისტემები ადგილობრივ ქსელებთან და ჭარბი ელექტროენერგია ამავე ქსელში გაყიდონ.

მზის ენერგიების განვითარება საქართველოში: მდგრადი ენერგიის წარმოებისაკენ მიმავალი გზა

საქართველოში, მზის ენერგია ენერგიის გამომუშავების საკმაოდ პერსპექტიულ და მდგრად წყაროდ იქცა.

კატეგორიები