თბილისი, საქართველო

ახალი ამბები

ქსელის აღრიცხვის ქართული სისტემა

ქართული ქსელის აღრიცხვის სისტემა წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას აძლევს, დააკავშირონ თავიანთი მზის ენერგეტიკული სისტემები ადგილობრივ ქსელებთან და ჭარბი ელექტროენერგია ამავე ქსელში გაყიდონ.

ქართული ქსელის აღრიცხვის სისტემა წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას აძლევს, დააკავშირონ თავიანთი მზის ენერგეტიკული სისტემები ადგილობრივ ქსელებთან და ჭარბი ელექტროენერგია ამავე ქსელში გაყიდონ. სისტემა 2014 წლიდან არსებობს და ის მზის ენერგიების განვითარებისთვის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა.

ქსელის აღრიცხვის სისტემა განსაკუთრებით ხელსაყრელია ბიზნესის მფლობელებისთვის, რადგან ის საკუთარი ელექტროენერგიის გამომუშავების საშუალებას იძლევა, რომელსაც შემდგომში ისევ საკუთარი საქმიანობებისათვის გამოიყენებენ. რითიც, ერთის მხრივ, მცირდება ბიზნესის ხარჯები, ხოლო მეორეს მხრივ, ძლიერდება და მდგრადი ხდება მათი საქმიანობა, რადგან ამ გზით მცირდება ენერგიის ისეთ ტრადიციულ წყაროებზე დამოკიდებულება, როგორიცაა წიაღისეული საწვავი.

მაშინ, როცა მზის პანელები იმაზე მეტ ენერგიას გამოიმუშავებენ, ვიდრე კონკრეტული ბიზნესისთვისაა საჭირო, მაგალითად, ზაფხულის თვეებში, როდესაც დღის სინათლე მეტია, ბიზნესის მფლობელებს შეუძლიათ დამატებითი შემოსავალი მიიღონ ჭარბი ელექტროენერგიის ქსელში გაყიდვით. მიღებული შემოსავალი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას რეინვესტირებისათვის ან სხვა ხარჯების ასანაზღაურებლად.

ქსელის აღრიცხვის სისტემის კიდევ ერთ უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ მისი დახმარებით, ხდება განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების წახალისება, რაც თავის მხრივ, ემსახურება სათბური გაზების გავრცელებას. მზის ენერგიისგან ელექტროენერგიის გამომუშავებით, ბიზნესს შეუძლია შეამციროს წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება და ხელი შეუწყოს ნახშირორჟანგის რაოდენობის შემცირებას. ეს უკანასკნელი კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მსოფლიო აქტიურად მიისწრაფვის მდგრადი ენერგიის წყაროებისაკენ, კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის მცდელობების გათვალისწინებით.

გარდა ამისა, ქსელის აღრიცხვის ქართული სისტემა შექმნილია ისე, რომ ადვილი იყოს მისი გამოყენება. ბიზნესის მფლობელებს შეუძლიათ მოითხოვონ საკუთარი მზის პანელების ქსელთან დაკავშირება, რის შემდეგაც, რამდენიმე კვირაში შეძლებენ ენერგიის გაყიდვას. მისი გამოყენების სიმარტივემ, სისტემა კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ნებისმიერი ზომის ბიზნესისათვის და ხელი შეუწყო ქვეყანაში მზის ენერგიის მიღების წახალისებას. და ბოლოს, ქსელის აღრიცხვის ქართული სისტემა, ძლიერი ინსტრუმენტია ბიზნესის მფლობელებისათვის, რომლებიც ცდილობენ, შეამცირონ საკუთარი ხარკები, იყვნენ უფრო მდგრადები და გარკვეული წვლილი შეიტანონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში. სისტემა უზრუნველყოფს მარტივ და ადვილად გამოსაყენებელ მექანიზმს, მზის პანელების ადგილობრივ ქსელთან დასაკავშირებლად და ჭარბი ელექტროენერგიის ქსელში გასაყიდად. სწორედ ის იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყანაში, მზის ენერგიის გაზრდაში. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესები განაგრძობენ განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას, ქსელის აღრიცხვის სისტემა, სავარაუდოდ, მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება.

კატეგორიები

უახლესი ამბები