ქსელის აღრიცხვის ქართული სისტემა

ქართული ქსელის აღრიცხვის სისტემა წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას აძლევს, დააკავშირონ თავიანთი მზის ენერგეტიკული სისტემები ადგილობრივ ქსელებთან და ჭარბი ელექტროენერგია ამავე ქსელში გაყიდონ.