ფოლადის ხიდების, ფოლადის ჩარჩოებისა და ქარის ენერგიის გენერირების სისტემის პროექტირება და აგება