ბანკი საქართველოს საბანკო სექტორში ოპერირებს 1999 წლიდან. ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი განვითარების გეგმა. ბიზნესის დაკრედიტების გარდა, პროკრედიტ ბანკი ასევე ხელს უწყობს დაზოგვის კულტურას მოსახლეობაში.